Novinky

Volné víkendové termíny v hale
Nejbližší akce v hale
Přijď se svým týmem nebo založ nový tým u nás
'Stránky tenisového oddílu
Stránky fotbaového oddílu
Lezecká stěna
 

Novinky

Pozvánka

 

Na Valnou hromadu TJ Ruzyně, která se koná dne 22.3. 2017, středa, v 18.00 hod. v restauraci Sportbar Scandinavia, Ztracená 1132/1,  161 00 Praha 6- Ruzyně

PROGRAM

1.  Zahájení a přivítání delegátů a hostů

2.  Schválení Jednacího řádu a volba předsedajícího

3.  Volba Mandátové a volební  a   Návrhové komise

4.  Zpráva o činnosti TJ Ruzyně, z.s. a jejího VV za rok 2016

5.  Zpráva o sportovní činnosti TJ Ruzyně, z.s. za rok 2016

6.  Zpráva o hospodaření TJ Ruzyně, z.s. za rok 2016

7.  Návrh rozpočtu na rok 2017

8.  Zpráva o činnosti Kontrolní komise za rok 2016

9.  Přestávka

10. Zpráva Mandátové a volební komise k počtu zúčastněných delegátů

11. Volba předsedy a členů VV na příští dvouleté období

12. Zpráva Mandátové a volební komise k výsledku voleb

předsedy a členů VV

13. Diskuze

14. Projednání a schválení návrhu Usnesení 30. Valné hromady

15. Závěr

 

HALA ON LINE

Začátkem roku jsme do sportovní haly přivedli internet. Nic tedy už nebrání tomu, aby se mohli přenášet veškeré zápasy ON - LINE přímo z naší Sportovní haly.

 

Nejbližší připravované akce:

 

 

Od října začíná dlalší ročník OPEN CHALLENGE

Pro účastníky závodů OPEN CHALLENGE platí cena za ubytování 275,-Kč / osoba / noc nebo 390,-Kč /  osoba / noc (v případě obsazení dvoulůžkového pokoje jen jednou osobou)

V celé hale byly nainstalovány nové metal-halogenidové výbojky s bílou barvou, které významně přispěly k lepšímu osvětlení.

Připravujeme instalaci nových tréninkových basketabalových košů. Můžete se na ně těšit již v říjnu 17.

-------------------------------------------

16.-17.září zde proběhlo jako každý rok 1.ligové kolo ČPEV florbalu vozíčkářů za účasti předních týmů z celé ČR.


 

 

Strana 1 z 4