Novinky

Volné víkendové termíny v hale
Nejbližší akce v hale
Přijď se svým týmem nebo založ nový tým u nás
'Stránky tenisového oddílu
Stránky fotbaového oddílu
Lezecká stěna
 

Pozvánka

 

Na Valnou hromadu TJ Ruzyně, která se koná dne 22.3. 2017, středa, v 18.00 hod. v restauraci Sportbar Scandinavia, Ztracená 1132/1,  161 00 Praha 6- Ruzyně

PROGRAM

1.  Zahájení a přivítání delegátů a hostů

2.  Schválení Jednacího řádu a volba předsedajícího

3.  Volba Mandátové a volební  a   Návrhové komise

4.  Zpráva o činnosti TJ Ruzyně, z.s. a jejího VV za rok 2016

5.  Zpráva o sportovní činnosti TJ Ruzyně, z.s. za rok 2016

6.  Zpráva o hospodaření TJ Ruzyně, z.s. za rok 2016

7.  Návrh rozpočtu na rok 2017

8.  Zpráva o činnosti Kontrolní komise za rok 2016

9.  Přestávka

10. Zpráva Mandátové a volební komise k počtu zúčastněných delegátů

11. Volba předsedy a členů VV na příští dvouleté období

12. Zpráva Mandátové a volební komise k výsledku voleb

předsedy a členů VV

13. Diskuze

14. Projednání a schválení návrhu Usnesení 30. Valné hromady

15. Závěr