která se bude konat ve středu dne18.5.2022 v hlavní budově TJ Ruzyně

na adrese Ztracená 1132/1, Praha 6. V restauraci tamtéž.

Začátek v 18.00 hodin.

Program :

1.      Zahájení a přivítání delegátů a hostů                                                              

2.          Schválení Jednacího řádu a volba předsedajícího                                        

3.      Volba Mandátové a volební  a   Návrhové komise                                       

4.      Zpráva o činnosti TJ Ruzyně a jejího Výkonného výboru za rok 2021      

5.      Zpráva o sportovní činnosti TJ Ruzyně  za rok  2021                                   

6.      Zpráva o hospodaření TJ Ruzyně za rok 2021                                                

7.      Návrh rozpočtu na rok 2022 –                                                                            

8.      Zpráva o činnosti Kontrolní komise za rok 2022                                          

                                                                                                                                

9.      Přestávka

10     Návrh na kandidáty kontrolní komise a volba kontrolní komise

11    Zpráva Mandátové a volební komise k počtu zúčastněných

      a  k volbě Kontrolní komise

12.     Diskuze

13.       Projednání a schválení návrhu Usnesení 35. VH                                       

14.    Závěr                  

Díky novém uvolnění opatření proti šíření covid 19 můžeme konečně na základě nařízení  vlády ze dne 14. května 2021 č. 450 opět otevřít halu pro Vaše tréninky.

Nejdůležitější podmínky jsou:

- přítomnost max 30 osob na sportovišti (dvojice a rozestupy)

- Šatny lze použít jen na odložení věcí a přezutí  (nelze se sprchovat)

 - testy, nemoc, očkování více

            - 7 dnů od RT-PCR  nebo

            - 72 hodn od ANTIGENNÍHO TESTU nebo

            - 14 dnů po ukončení očkování nebo

             - 90 dnů od prodělaného covidu

pro další info 606 648 909

HALA JE TEĎ UZVAŘENA, ale nazaháleli jsme a připravili jsme pro Vás některé novinky.

- nové žíněnky pro Vaše tréninky

- nová okna s pohodlným větráním na elektřinu

- a právě teď montujeme nové závěsy

 

2.12.2020

PROVOZ HALY OBNOVEN OD ČTVRTKA 3.12.2020 pro sportovnání platí tato opatření. ROUŠKY - při sportu i při pohybu ve vnitřích prostorách POČTY PŘI TRÉNINKU - max 10 osob / jeden tým max 1 tým na hrací plochu POČTY PŘI SOUTĚŽÍCH - max. 2 týmy na hrací plochu

SPORTHOSTEL & UBYTOVNA  SCANDINAVIA

Ztracená 1132/1, Praha 6
GPS: 50°4'55.229"N, 14°18'28.800"E
Tel.: recepce: 725 004 534
E-mail : sporthostel@tjruzyne.cz

SPORTOVNÍ HALA

Ztracená 1132/1, Praha 6
GPS: 50°4'55.229"N, 14°18'28.800"E
Tel.: rezervace: 606 648 909
E-mail : hala@tjruzyne.cz

TJ RUZYNĚ

Ztracená 1132/1, Praha 6
Tel.: recepce: 725 004 534
E-mail : tjruzyne@seznam.cz

Obchodní údaje

Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s.
Ztracená 1132/1
161 00 Praha
IČO: 00538116