Turistický oddíl

Basketbalový oddíl

S členy soutěžícími v kategoriích mužů i žen

Více informací

Fotbalový oddíl

Dětský oddíl, žákovský tým, stará garda

Více informací

Lezecký oddíl

Dětské kategorie, juniorské a dospělé v družstvech A a B

Více informací

Sport pro všechny

Florbal, volejbal, zdravotní cvičení

Více informací

Tenisový oddíl

Družstva dospělých, dorostu, starší a mladší žáci a veteráni

Více informací

Turistický oddíl

Pěší turistika, vícedenní akce

Více informací
Turistický oddíl


 Jarní program turistických výletů


Zpráva o činnosti za r. 2021

V r. 2021 měl oddíl 55 platících členů. Akcí se zúčastňovala i řada nečlenů – příznivců oddílu.

Činnost oddílu v r. 2021 byla opět poznamenána pandemií koronaviru, kdy byl nejprve omezen vstup do interiérů a následně od března do poloviny dubna došlo k pražské uzávěře, tzv. lockdownu. Jsouce neposední senioři, chodili jsme, jako vždy v malých skupinkách, po pražských lokalitách, většinou přírodních. Objevili jsme mnoho nových, zajímavých míst J. Pravidelná konference a brigáda byly odsunuty až na květen.

Během celého roku se uskutečnilo 85 jednodenních výletů (pravidelně ve středu a v sobotu) a 38 kratších pátečních vycházek po Praze a přilehlém okolí. Kromě těchto akcí byl vytvořen seznam výletů bez vedoucího na prázdninové středy – těchto výletů se zúčastňovali zájemci, kteří byli zrovna v Praze.

Následuje podrobnější přehled výletů a dalších akcí:

Na Nový rok 2021 jsme tradičně opékali buřty, a to u rozhledny Děd u Berouna. Abychom dostáli tradice Tříkrálového pochodu, šli jsme z Kralup na Okoř. Hned po otevření hranic Prahy jsme vyrazili na jarní Henryho haciendu. Po prázdninách následovala další pravidelná akce využívající nemovitost jednoho člena oddílu – do bazénu do Všeradic. Koncem listopadu se uskutečnila podzimní Henryho hacienda; tradiční setkání u stromečku na Jílovišti bylo po delší době okrášleno sněhovou pokrývkou. Vánoční větrání vedlo z Ptic přes Zabitou rokli a částečně podél Kačáku do Loděnice.

Na jaře se uskutečnily dva úspěšné autobusové zájezdy, a to do okolí Karlových Varů a za Karlem Čapkem přes dvě rozhledny do Malých Svatoňovic. Na podzim jsme prošli část Köglerovy naučné stezky v okolí Krásné Lípy.

Z vícedenních zájezdů opět bohužel nevyšly Velikonoce, které měly opět být v Havlíčkově Brodě. V červnu jsme poznali krásné okolí Železného Brodu. Koncem července se uskutečnil tradiční týden pěší turistiky - tentokrát jsme prošli Novohradské hory, i na sever do Třeboňské pánve jsme se podívali. V srpnu se opět místo tradičního Slovenska jelo na pomezí Moravy a Slovenska, tentokrát do Uherského Brodu. Všechny tři týdenní akce byly velmi úspěšné, měli jsme krásné, někdy až příliš teplé počasí a velmi pěkné ubytování v rozumné cenové relaci. Počet účastníků byl pokaždé více než 20, v Uh. Brodě dokonce přes 30 osob J.

Děkuji všem účastníkům a zvláště vedoucím akcí, bez nichž by nebylo možno takto bohatý program realizovat. Děkuji i vedení TJ Ruzyně za finanční podporu autobusových zájezdů.

Ať je r. 2022 turisticky příznivější, než r. 2021 – během diskuse nastíníme program vícedenních akcí pořádaných nejen naším oddílem.

Věřím, že v r. 2022 budeme stále aktivní, zdravotně v pořádku a že se nebudeme muset rozloučit s žádným turistou, jako tomu bylo v r. 2021 L. Tři muži a jedna žena, členové či bývalí členové oddílu, již brázdí nebeské pláně a kopečky.

Turistice zdar!

Jarmila Ničová, 3. ledna 2022

 

 

 

Přidejte se k nám!


Odeslaná data zpracováváme v souladu s Ochranou osobních údajů

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

SPORTHOSTEL & UBYTOVNA  SCANDINAVIA

Ztracená 1132/1, Praha 6
GPS: 50°4'55.229"N, 14°18'28.800"E
Tel.: recepce: 725 004 534
E-mail : sporthostel@tjruzyne.cz

SPORTOVNÍ HALA

Ztracená 1132/1, Praha 6
GPS: 50°4'55.229"N, 14°18'28.800"E
Tel.: rezervace: 606 648 909
E-mail : hala@tjruzyne.cz

TJ RUZYNĚ

Ztracená 1132/1, Praha 6
Tel.: recepce: 725 004 534
E-mail : tjruzyne@seznam.cz

Obchodní údaje

Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s.
Ztracená 1132/1
161 00 Praha
IČO: 00538116