Pozvánka na 34. valnou hromadu

Pozvánka na 34. Valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Ruzyně z.s., která se bude konat ve středu dne 8.9.2021

v hlavní budově TJ Ruzyně na adrese Ztracená 1132/1, Praha 6. V restauraci tamtéž.

Začátek v 18.00 hodin.

Program :

 1. Zahájení a přivítání delegátů a hostů
 2. Schválení Jednacího řádu a volba předsedajícího
 3. Volba Mandátové a volební a Návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti J Ruzyně, z.s. a jejího VV za rok 2020
 5. Zpráva o sportovní činnosti TJ Ruzyně, z.s. za rok 2020
 6. Zpráva o hospodaření TJ Ruzyně, z.s. za rok 2020
 7. Návrh rozpočtu na rok 2021
 8. Zpráva o činnosti Kontrolní komise za rok 2020
 9. Přestávka
 10. Zpráva Mandátové a volební komise k počtu zúčastněných delegátů
 11. Volba předsedy a členů VV na příští dvouleté období
 12. Zpráva Mandátové a volební komise k výsledku voleb předsedy a členů VV
 13. Diskuze
 14. Projednání a schválení návrhu Usnesení 34. Valné hromady
 15. Závěr

SPORTHOSTEL & UBYTOVNA  SCANDINAVIA

Ztracená 1132/1, Praha 6
GPS: 50°4'55.229"N, 14°18'28.800"E
Tel.: recepce: 725 004 534
E-mail : sporthostel@tjruzyne.cz

SPORTOVNÍ HALA

Ztracená 1132/1, Praha 6
GPS: 50°4'55.229"N, 14°18'28.800"E
Tel.: rezervace: 606 648 909
E-mail : hala@tjruzyne.cz

TJ RUZYNĚ

Ztracená 1132/1, Praha 6
Tel.: recepce: 725 004 534
E-mail : tjruzyne@seznam.cz

Obchodní údaje

Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s.
Ztracená 1132/1
161 00 Praha
IČO: 00538116