Pozvánka na 37. valnou hromadu

která se bude konat ve středu 9. 4 2024  v hlavní budově TJ Ruzyně

na adrese Ztracená 1132/1, Praha 6. V restauraci tamtéž.

Začátek v 18.00 hodin.

PROGRAM

K projednání na Valné hromadě se navrhuje následující program a jeho organizační zajištění :
1. Zahájení a přivítání delegátů a hostů předseda
2. Schválení Jednacího řádu a volba předsedajícího předseda
3. Volba Mandátové a volební a Návrhové komise předsedající
4. Zpráva o činnosti TJ Ruzyně a jejího Výkonného výboru za rok 2023 předseda VV
5. Zpráva o sportovní činnosti TJ Ruzyně za rok 2023 tajemník
6. Zpráva o hospodaření TJ Ruzyně za rok 2023 tajemník
7. Návrh rozpočtu na rok 2024 tajemník
8. Zpráva o činnosti Kontrolní komise za rok 2023 předseda
kontrolní komise
9. Přestávka
10. Návrh na Změnu Stanov TJ Ruzyně, z.s.
11. Zpráva Mandátové a volební komise k počtu zúčastněných, návrh na kandidáty kontrolní
komise
12. Volba kontrolní komise, zpráva Mandátové a volební komise k volbě kontrolní komise
13. Diskuze
14. Projednání a schválení návrhu Usnesení 37. VH Návrhová komise
15. Závěr

 

SPORTHOSTEL & UBYTOVNA  SCANDINAVIA

Ztracená 1132/1, Praha 6
GPS: 50°4'55.229"N, 14°18'28.800"E
Tel.: recepce: 725 004 534
E-mail : sporthostel@tjruzyne.cz

SPORTOVNÍ HALA

Ztracená 1132/1, Praha 6
GPS: 50°4'55.229"N, 14°18'28.800"E
Tel.: rezervace: 606 648 909
E-mail : hala@tjruzyne.cz

TJ RUZYNĚ

Ztracená 1132/1, Praha 6
Tel.: recepce: 725 004 534
E-mail : tjruzyne@seznam.cz

Obchodní údaje

Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s.
Ztracená 1132/1
161 00 Praha
IČO: 00538116