Pozvánka na 36. valnou hromadu

která se bude konat ve středu dne29.3.2022 v hlavní budově TJ Ruzyně

na adrese Ztracená 1132/1, Praha 6. V restauraci tamtéž.

Začátek v 18.00 hodin.

PROGRAM

36. Valné hromady dne 29.3. 2023

 1. Zahájení a přivítání delegátů a hostů
 2. Schválení Jednacího řádu a volba předsedajícího  
 3. Volba Mandátové a volební   a   Návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti TJ Ruzyně, z.s. za rok 2022
 5. Zpráva o sportovní činnosti TJ Ruzyně, z.s. za rok 2022
 6. Zpráva o hospodaření TJ Ruzyně, z.s. za rok 2022
 7. Návrh rozpočtu na rok 2023
 8. Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2022

                                                                                                                                              

 1. Přestávka
 1. Zpráva Mandátové a volební komise k počtu zúčastněných delegátů
 2. Volba předsedy a členů VV na příští dvouleté období
 3. Zpráva Mandátové a volební komise k výsledku voleb

     předsedy a členů VV                                                                                                    

 1. Diskuze
 2. Projednání a schválení návrhu Usnesení 36. Valné hromady

15. Závěr                                         

 

SPORTHOSTEL & UBYTOVNA  SCANDINAVIA

Ztracená 1132/1, Praha 6
GPS: 50°4'55.229"N, 14°18'28.800"E
Tel.: recepce: 725 004 534
E-mail : sporthostel@tjruzyne.cz

SPORTOVNÍ HALA

Ztracená 1132/1, Praha 6
GPS: 50°4'55.229"N, 14°18'28.800"E
Tel.: rezervace: 606 648 909
E-mail : hala@tjruzyne.cz

TJ RUZYNĚ

Ztracená 1132/1, Praha 6
Tel.: recepce: 725 004 534
E-mail : tjruzyne@seznam.cz

Obchodní údaje

Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s.
Ztracená 1132/1
161 00 Praha
IČO: 00538116